Afvalinzameling

In het kort

Omschrijving

In Olst-Wijhe zamelt ROVA het huisvuil en groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden in. Sinds 1 maart 2012 ook in het buitengebied.
ROVA leegt de groene container om de week. De grijze container wordt iedere vier weken geleegd. Ook plastic afval wordt aan huis opgehaald, iedere vier weken. Op de afvalwijzer kunt u zien wanneer, welk afval wordt ingezameld.

Bij de ROVA kunt u de Tuinzak aanvragen. Deze zijn niet langer gratis. U betaalt per aanvraag 30 euro. Wanneer u in de tuin aan het werk gaat kunt u hierin uw snoei- en groenafval kwijt. ROVA haalt de tuinzak gratis weer aan huis op. Reserveren van de Tuinzak kan via de website van ROVA.


Mocht u nog vragen hebben over de inzameling in uw wijk, dan kunt u contact opnemen met ROVA, telefoon (038) 427 37 77. U kunt uw afvalwijzer downloaden van de website www.rova.nl. Biedt u uw afval in een andere straat aan, dan uw adres, let er dan op dat u een afvalkalender gebruikt van de straat waarin u uw afval aanbiedt.

Aan de balie regelen

Bent u nieuw komen wonen in onze gemeente, of bent u binnen de gemeente verhuist, dan is het mogelijk om binnen 3 maanden na vestiging op het nieuwe adres, de containers gratis om te ruilen voor een groter of kleiner formaat.

Kosten

Diftar
In Olst-Wijhe werken we met Diftar. U betaalt voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dit geldt voor de aanbiedingen in de containers en voor de aanbiedingen bij de verzamelcontainers. Daarnaast betaalt u jaarlijks een basistarief. Dit basistarief is voor iedereen hetzelfde.

Basistarief per kalenderjaar € 85,00
Per lediging van een container van 240 liter € 9,21
Per lediging van een container van 140 liter € 5,63

Bij de verzamelcontainers per aanbieding van max. 40 liter restafval € 1,11

Voor meer informatie over Diftar kunt u bellen met de Diftar-informatielijn, telefoon (038) 427 37 77.

Kosten wisselen containerformaat
Er bestaan twee formaten container. Wilt u van formaat wisselen (omdat u meer of minder afval heeft) dan kan dat tegen betaling.
€ 43,- indien de container door ROVA aan huis wordt afgeleverd
€ 14,- indien de container zelf wordt opgehaald bij ROVA
Adres ROVA: Rijnlandstraat 2 te Zwolle (Industrieterrein Hessenpoort)

Bij verhuizing kunt u tot drie maanden na de verhuizing, kosteloos, de containers omwisselen. U kunt hiervoor contact opnemen met ROVA.

Hoe werkt het?

Zodra er wijzigingen zijn, maakt ROVA een nieuwe afvalkalender. U kunt ten alle tijde de afvalkalender downloaden van de website van ROVA. Een nieuwe afvalkalender wordt niet meer automatisch opgestuurd, tenzij u hierom vraagt.
Op de afvalkalender kunt u zien wanneer u uw huisvuil in de containers aan de weg kunt zetten. De afvalkalenders zijn per postcodegebied opgesteld. U kunt een afvalkalender downloaden van de site www.rova.nl

Afvalcontainers vervangen
Een huishouden kan gebruik maken van een 140 of 240 liter restafvalcontainer en een 140 of 240 liter gft-container. Daarnaast zijn er plastic zakken voor het plastic afval. Het tarief per lediging is afhankelijk van het formaat container dat u gebruikt. Bent u na vestiging op een nieuw adres niet tevreden over het formaat van de containers, dan is het mogelijk deze te ruilen voor een groter of kleiner formaat. Doet u dat binnen 3 maanden na vestiging, dan worden daar geen kosten voor gerekend.


Afvalcontainers krijgen
Bij bestaande woningen horen afvalcontainers aanwezig te zijn. U kunt deze containers voor lediging aanbieden vanaf de datum dat u zich heeft ingeschreven op uw nieuwe adres. Mocht u eerder dan de verhuisdatum gebruik willen maken van de afvalcontainers, dan kunt u dat doorgeven aan de vakgroep Belastingen, telefoon: 14 0570

Nieuwe woningen
Containers voor een nieuwe woning kunt u gebruiken wanneer u ingeschreven staat op het nieuwe adres, en kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij ROVA, telefoon: 038-4273777.

Extra container
Kunt u uw afval om medische redenen niet kwijt in de container, of heeft u een groot gezin / jong gezin, dan is het mogelijk een extra container te bestellen. Hieraan zijn geen aanschafkosten verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met de vakgroep Vergunningen en Handhaving, telefoon: 14 0570

naar boven

Wat heeft u nodig?

Niet van toepassing

naar boven

Achtergrond

Wie is verantwoordelijk?

In de Wet milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente haalt in principe al het huishoudelijk afval (uitgezonderd grof afval) eenmaal per week op bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen.

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval (kca) gescheiden in te zamelen.

naar boven

Voorwaarden

Afvalcontainers (gebruik en eigendom)
Het gebruik en de lediging van de afvalcontainers zijn aan regels gebonden:

 • Bied uw afvalcontainer met gesloten deksel aan op de inzameldag vóór 07.00 uur. Op de inzameldag moet uw afvalcontainer voor 20.00 uur van de openbare weg zijn gehaald.
 • Huisvuil dat naast de afvalcontainer staat nemen de beladers niet mee.
 • Om technische redenen worden aangeboden containers die meer wegen dan 80 kilogram niet geledigd.
 • Het aanstampen van afvalstoffen kan het niet goed ledigen van de container tot gevolg hebben (vastzitten). De consequenties zijn voor de gebruiker van de minicontainer.
 • Afvalcontainers zijn eigendom van ROVA en worden door ROVA in bruikleen verstrekt. Beschadiging of verdwijning is voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd.
 • De afvalcontainers horen bij het huis; laat ze dus leeg en schoon staan als u verhuist. Beschilder of beplak de afvalcontainers niet onnodig.

Zowel voor de gft-container als voor de restafvalcontainer geldt dat het verboden is hier de volgende voorwerpen en/of stoffen in te werpen:

 • brandende of gloeiende voorwerpen;
 • vloeibare stoffen;
 • agressieve, giftige of explosieve stoffen;
 • dode dieren, beenderen of slachtafval;
 • voorwerpen die schadelijk zijn voor het inzamelvoertuig en/of de beladers.

Groene afvalcontainers (gft-afval)
In de groene afvalcontainer mag alleen groente-, fruit- en tuinafval, zoals:

 • loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, etensresten, ook vlees- en visresten;
 • eierschalen en doppen van pinda's en noten en mest van huisdieren (geen kattenbakkorrels zonder milieukeur);
 • snijbloemen, kamerplanten, gras, stro en bladeren, klein snoeihout, kort gemaakte takken en resten van tuinplanten;
 • koffiedik, koffiefilters, theezakjes en theebladeren.

Er mogen geen grote hoeveelheden grond of aarde in de groene container. Daarnaast mag er beslist geen plastic in de groene container. Dat geldt ook voor composteerbare plastic huisvuilzakken. Stort gft-afval bij voorkeur los in de container.

Verzamelcontainers
Op sommige plaatsen in de gemeente zijn verzamelcontainers geplaatst. Gebruikers van deze containers hebben een chipkaart om de containers te kunnen openen. De chipkaart hoort bij het huis. Laat deze in de woning achter als u verhuist. Neem bij verlies meteen contact op met ROVA, telefoon (038) 427 37 77.

Afval inzamelen
Het is verboden om afvalstoffen in te zamelen als u daar geen toestemming voor heeft gekregen.

naar boven

Bevoegd gezag

Gemeente
naar boven

Resultaat

Ontheffing
naar boven
 
Alles over WOZ-beschikking
Zoekdienst www.overheid.nl
Meldingen en klachten